Alan Kotok
Scott Simon

Scott Simon

National Press Club book and author fair. 10 November 2017. Washington, D.C.